CEDIS: Isključenja struje u ponedjeljak

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedjeljak 30. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od  09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra i Bukumirsko jezero (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Brskut, Kraljevac i Dubaja;

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donje Gorica (kolovrat), dio ul. Lješkopoljske, Bora Tamidžića, Rista Ratkovića, Pavla Mijovića, Zlate Raičevića, Vojina Popovića Španca, Filipa Radičevića, Arhonta Petra i Slacko.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 09 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Vraćenovića i Krstac;

– u terminu od 08 do 13 sati – Bršno, Ozrinići, dio Ozrinića i Pac – Polje.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Goranska i Okrajci.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati – dio naselja Ronkule.

Budva

– u terminu od 10 do 14 sati: dio naselja Buljarica, Messer Tehnogas, Đurovići, vodovod – Petrovac, Radulovići, Golubovići i SLI.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati – Risan (zgrade Monrus);

– u terminu od 10 do 12 sati – Ljuta (centar i dio prema Orahovcu).

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati – Pošćenski Kraj.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Milakovci, Pliješ, repetitori Vraca i Gradac, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka (moguća kratkotrajna isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli i Jakupov Grob;

– u terminu od 08 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići i Zekavice (moguća kratkotrajna isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u termiu od 09 do 17 sati – Radeta.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 11 sati – Ujniče;

– u terminu od 11 do 15 sati – Kukulje;

– u terminu od 10 do 14 sati – Pruška;

– u terminu od 08:30 do 11 sati – Godijevo i Pepeljci;

– u terminu od 11 do 13 sati –  Godijevo (škola);

– u terminu od 13 do 16 sati – Crniš;

– u terminu od 15 do 19 sati – Kisjela Voda;

– u terminu od 14 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Gornji i Donji Mojstir,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci i Vinilplast;

– u terminu od 08 do 16 sati: Livadice, Nikoljac, Sutivan, Ivanje i Babića Brijeg.

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati – Babljak i Rogobore;

– u terminu od 08 do 15 sati – Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 14 do 19 sati – Gostilovina i Jakovići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Zaostro i dio sela Buče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: punkt „Kula“, repetitor – Kula i granični prelaz – Kula.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Velika.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Lješnica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Zorići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

Leave a Reply

@crnagoravijesti
Get it on Google Play