Prosječna zarada u junu 708 eura

Prosječna zarada (bruto) u junu 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 873 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 708 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

Prosječna (neto) zarada u junu 2022. godine u odnosu na maj 2022. godine zabilježila je pad od 0,3 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 33,6 odsto.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 1,8 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 2,1 odsto”, kažu u MONSTAT-u.

Prosječna zarada (bruto) u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine zabilježila je pad od 0,3 odsto.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,8 odsto), Vađenje ruda i kamena (4,2 odsto), Poslovanje nekretninama (3,5 odsto), Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (tri odsto), Snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (2,7 odsto), Građevinarstvo (2,6 odsto), Snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (1,2 odsto), Prerađivačka industrija (0,9 odsto) i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,3 odsto).

Pad prosječne zarade  zabilježen je u sledećim sektorima: Informisanje i komunikacije (3,3 odsto), Usluge smještaja i ishrane (tri odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (2,8 odsto), Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (2,4 odsto), Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (dva odsto), Ostale uslužne djelatnosti (1,9 odsto), Saobraćaj i skladištenje (jedan odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,9 odsto), Obrazovanje (0,7 odsto) i Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (0,3 odsto).

Izvor: Portal CDM

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply