Isključenja struje u petak

Zbog planiranih radova na mreži,  u petak 12. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati: 

Podgorica

– u terminu od 5 do 8 sati: dio Zagoriča, dio Zlatice, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, Piperi, Drezga, Madra, dio Pričelja, Baći, dio Stare Zlatice, Radevići, Smokovac, Mosor, Stijena Piperska, Straganica, dio Doljana, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola Strana, dio Meduna i repetitor Sjenica;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Gornje Gorice, Gornja i Donja Vrbica, dio Bera, Mosor i Slacko.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 18 sati – Glava Zete i dio Dobrog Polja;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Studenog, Stanjevića Rupe, dio sela Radovče i Filendar.

Tuzi

– u terminu od 9 do 14 sati: Vuksanlekići, Gojčaj, Rokšped, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Cetinje

– u terminu od 8 do 14 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 14 sati: Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 9 do 17 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići                                       (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 9 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Javljen i Trepča.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna i Lug.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14 sati – Donji Štoj (Femići).

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – Ostros i Koštanjica.

Pljevlja

– u terminu 10 do 11 sati: Monter, Trikotaža Tara, Emisioni Centar, Ševari, Komini, Pekara, Krejino Vrelo, postrojenje otpadnih voda, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične policije i carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan, naselje Židovići, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, radionica Mat company, dio ul.Oslobođenja i nasljelje Bajov Potok;

– u terminu od 8 do 18 sati: repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica i Rasno (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak i Kosanica;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova).

Žabljak

– u terminu od 9 do 15 sati: Njegovuđa, Baza, Vrelo, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela i Boan.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 15 sati – Loznice;

– u terminu od 9 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Kruševo-Crnionica, Božovića polje – Majstorovina, Rasovo-Rastoka, Pali, Ravna rijeka – Sopljače i Jabučina.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Vranještica i Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Bjelojevići, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo Kolo, Gornja Polja, Selišta, Slatina i Štitarica;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio sela  Biševo, Razdolje i dio sela  Donja Lovnica;

– u terminu od 9 do 13:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: dio sela  Donja Lovnica i selo Dedići.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Gornja Rženica.

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati – dio sela Hoti.

Izvor: CEDIS

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply