Isključenja struje u ponedjeljak

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 26. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
-u terminu 8:00 do 15:00 sati: dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a, dio Ulica Steva Boljevića, Red Commerce, Zetagradnjina zgrada preko puta Palade, dio Farmaka, Farmaci oko Škole, dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića, dio Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

Danilovgrad
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

Plužine
-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Brezna Selo

Nikšić
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaljutnica, Pilatovci
-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vilusi

Ulcinj
-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

Bar
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Herceg Novi
-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ratiševina

Berane
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Luge, dio sela Buče

Petnjica
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Andrijevica
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Konjuhe, selo Sjenožeta

Plav
-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Hoti

Rožaje
-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Paučina, Razdolje-Opština Rožaje(34 potrošača)

Mojkovac
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Durutovac
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje
-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

Bijelo Polje
-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Bliškovo
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Ribarevine, Pavino polje, nedakusi, Žurena
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gorice

Pljevlja
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

Žabljak
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Izvor: CEDIS

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply