Isključenja struje u utorak

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Botun i Dajbabe, Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, dio Brskuta

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ozrinići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Broćanac, Ustupnica, Petrovići, Vodovod Petrovići, Mrkajići, Selina, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Podvrš, Vraćenovići, Koravlica, GP Vraćenovići, Jabukovac, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Petrovići, Vraćenovići, Vilusi

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Herceg Novi      

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Marići

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kavač

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj- Šarena Gomila

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Pržišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Osredine

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Ravna Rijeka, Voljavac, Nedakusi, Sutivan, Gornji grad – ul. Strunja Bulatovića

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Javorova

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Bedluci i dio sela Dosuđe

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bukovica(zaseok Kačari), Razdolje

Šavnik  

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ”Obrazovni centar” Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac

-u terminu od 10:30 do 15:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode Diva, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka

Izvor: CEDIS

Get it on Google Play
Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply