Isključenja struje u petak

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

 • u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić i dio Brskuta.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, dio Rogama, Repetitor Sjenica i dio Meduna.

Danilovgrad

 • u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda, dio Studenog.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu).
 • u terminu od 08 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Strahinjići.
 • u terminu od 10 do 12 sati: Dobro Polje, Glava Zete, Slap Zete, područja grada Danilovgrada: Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba, Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Grlić, Ćurilac, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev Krst, Gornji i Donji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Branelovica i Zagreda, Velje Polje, Pažići, kao i preduzeća GSI i ZIP.
 • u terminu od 10 do 12 sati: Spuž, Podanje, Klikovače, Komunica, Novo Selo, preduzeća Čakarević, Rakočević, Pirela, Clean Max, Savović, Selekt, Jovanović, Šampinjoni, Fabrika sira, KP Dom, Velmont, Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Grbe, Daljam, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, dio Lazina, Suk, Mamućevina, Plana, Koljat, Begovine, Strahinjići, Martinići, Ciglana, Burum, Lije, Stanojevića Rupa, Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Velje Brdo, Donje šume, Pričelje, Markovo Kopito (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

Cetinje

 • u terminu od 09 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Tuzi

 • u terminu od 07 do 18 sati: Područje Tuza, Kuće Rakića, Kakaricka Gora, Kuči, Zatrijebač i Koći.

Nikšić

 • u terminu od 07:30 do 18 sati: Bjeloševina i Morakovo.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Papovina, Ul. Joke Baletić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Ljuba Čupića, dio naselja Buda Tomovića, novo naselje pod Trebjesom, Maksima Baćovića, Vojvode Grdana.
 • u terminu od 10 do 12 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

Plužine

 • u terminu od 08 do 15 sati: Seljani.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.
 • u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

 • u terminu od 08:30 do 14 sati: dio naselja Perčibić prema Pekićima i Mostiću.
 • u terminu od 09 do 14 sati: Đuravci, dio Ostros centra.

Budva

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Lugovi kod stare trafostanice.

Ulcinj

 • u terminu od 08 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel i dio naselja Kolomza.

Kotor

 • u terminu od 09 do 13 sati: Gorovići, Bratešići,

Tivat

 • u terminu od 08 do 10 sati: Radovići – dio potrošača.

Andrijevica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: planinski katun Trešnjevik.

Berane

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Budimlja, Mašte, dio sela Goražde i dio sela Šekular.

Bijelo Polje

 • u terminu od 08 do 18 sati: Lješnica, Lješnica, Voljavac i Mahala.
 • u terminu od 08:30 do 13 sati: Rakonje
 • u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj, Mijatovo kolo, Stožer 1 i 2.
 • u terminu od 11 do 14:30 sati: Zaton.

Kolašin

 • u terminu od 08 do 15 sati: Vladoš, Mujića Rečine i Ravni.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.
 • u terminu od 08 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

 • u terminu od 08 do 15 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Selišta.
 • u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.
 • u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići.

Petnjica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori.

Plav

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika.

Pljevlja
-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

 • u terminu od 09 do 16 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.
 • u terminu od 09 do 18 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.
 • u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.
 • u terminu od 10 do 15 sati: Hram na Gukama i naselje oko Hrama.

Rožaje

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići.
 • u terminu od 10 do 13 sati: Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Žabljak

 • u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Ninkovići.

Izvor: CEDIS

Get it on Google Play
Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply