Za građane pelet kod proizvođača 269 eura

Vlada je usvojila dopunu Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja, prema kojoj će proizvođači građanima morati prodavati pelet po cijeni do 269 eura, nezavisno da li se radi o prodaji na veliko ili malo.

Ministar ekonomskog razvoja, Goran Đurović, kazao je da je cilj dopune odluke da se građanima obezbijedi ono što im je i obećano, a to je da će cijene peleta biti ograničene i da će moći da ga kupe po cijeni od 269 eura kod proizvođača, a 320 eura u maloprodaji.

On je na sjednici Vlade kazao da nijesu zadovoljni saradnjom sa proizvođačima i da su dovedeni u situaciju da moraju da uvedu ovu mjeru.

Đurović je objasnio da su proizvođači peleta, koji su kao takvi registrovani, podnosili prijavu trgovine na malo tržišnoj inspekciji i samim tim pelet nijesu prodavali po cijeni od 269 eura, nego po 320 eura.

„Sada smo mi ovom odlukom, iz razloga što su proizvođači htjeli da steknu status trgovca na malo i prodaju pelet po cijeni od 320 eura, odlučili da se ona dodatno precizira u dijelu cijene peleta do 269 eura, i primjenjuje u slučajevima kada lice registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje peleta samo vrši prodaju u trgovini na malo, odnosno na veliko“, objasnio je Đurović.

Radi zaštite ekonomskih interesa građana Crne Gore, a naročito imajući u vidu da je sezona grijanja u pojedinim dijelovima države već počela, potrebno je hitno stupanje na snagu ove odluke.

„Govorimo o nečemu što se zove dogovor. Imali smo situaciju da proizvođači peleta registruju trgovinu, znači ne prodaju ga za 269 eura, nego za 320 eura. Ajde i to, nego je bilo sijaset primjera da je prodavano po 350 eura, 400 eura i tako dalje. Ili, ako zovne neka ozbiljna firma, pa oni znaju da bi ih ta firma mogla prijaviti, onda se javlja situacija da kažu nemamo peleta. Ovdje pričamo samo o poštovanju nekog dogovora i želji ministarstava ekonomije i poljoprivrede da ne idemo restriktivno prema njima, i zabranimo izvoz, kao što je zabranila svaka zemlja u regionu“, upozorio je Đurović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, kazao je da su učinili sve što je do njih.

„Dogovorili smo se sa proizvođačima, nijesmo ni nametnuli, ni odredili cijenu peleta. Skoro da niko nije ispoštovao to, nego su neki otvarali svoje sopstvene maloprodaje u krugu fabrika, prodavali, neki lagerovali i izvozili, i snabdjevenost Crne Gore nije na nivou koji je potreban“, rekao je Joković.

On je poručio da nikome neće dozvoliti da jedan kilogram peleta izveze, dok ne budu namireni svi potrošači po cijeni koja je dogovorena.

„Nećemo dozvoliti izvoz peleta, tome neka se ne nadaju i neka se sa ovom Vladom ne igra niko. Bićemo krajnje odlučni“, kazao je Joković i podsjetio da je 20 odsto ukupne proizvodnje dovoljno za snabdijevanje svih potrošača u Crnoj Gori.

Izvor: Portal RTCG

Get it on Google Play
Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply