Isključenja struje u utorak

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 11. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

 • u terminu od 05 do 07 sati: dio centra grada – dio ulica: Njegoševe, Balšića, Stanka Dragojevića, Vaka Đurovića, Karađorđeve, Slobode, Hercegovačke, dio Malog Brda, dio Momišića, Stadion Budućnosti, dio Bulevara Ivana Crnojevića, Stara Zlatica, Zagorič, dio Zlatice, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, Piperi, Drezga, Madra, dio Pričelja, Baći, dio Stare Zlatice, Radevići, Smokovac, Mosor, Stijena Piperska, Straganica, dio Doljana, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola Strana, dio Meduna i repetitor Sjenica (moguća isključenja u navedenom periodu).
 • u terminu od 08 do 09 sati: dio Vranjine – Manastir Vranjina.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, Nova Dalmatinska ulica – naselje u blizini Bazara, Gornja i Donja Vrbica i Han Garančića.
 • u terminu od 08 do 18 sati: dio Vranjine.

Danilovgrad

 • u terminu od 08 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac,
  Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Tomaševići, Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)
 • u terminu od 08 do 15 sati: Kopito Petrovića i Šimšić, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, dio Veljeg Brda i Strahinjići.

Cetinje

 • u terminu od 09 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč i Cerov Pod (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).
 • u terminu od 09 do 16 sati: Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.
 • u terminu od 11 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).
 • u terminu od 11 do 17 sati: Drušići i Prevlaka.

Nikšić

 • u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Dragovoljića i Dragovoljići (Risji Do).
 • u terminu od 08 do 15 sati: Raštica, Kamensko i Zaljutnica.

Plužine

 • u terminu od 08 do 15 sati: Smriječno.
 • u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

 • u terminu od 09 do 14 sati: dio Ostros centra, Bolnica, Baukovo, Belveder i Stari Bar.
 • u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Nišice u Dobrim Vodana.
 • u terminu od 10 do 12 sati: Brčeli, Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane.

Ulcinj

 • u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Donji Štoj iza hotela Grand.
 • u terminu od 08 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i Pistula.

Kotor

 • u terminu od 10 do 13 sati: Morinj, Gornji Morinj, Lučići, Bunovići Bakoči, Repaji, Kostanjica, Verige.

Herceg Novi

 • u terminu od 08 do 15 sati: Marići (Zelenika).

Andrijevica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Košutiće i dio sela Prisoja.

Berane

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Luge.
 • u terminu od 12:30 do 13:30 sati: kompletno područje Opštine Berane.
 • u terminu od 13:30 do 15:30 sati: kratkotrajna naizmjenična isključenja pojedinih djelova grada.

Bijelo Polje

 • u terminu od 08 do 14:30 sati: Ivanje Koraći.
 • u terminu od 09 do 16 sati: Dobrakovo
  Žurena, Pašića polje, Kostići, Laholo, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Jagoče, Crniš, Radulići, Ivanje, Godijevo, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Sipanje, Sušica, Stubo, Vrh, Lazovići, Čampari, Moravac, Đalovići, Dupljaci, Pavino polje, Voljavac, Ravna Rijeka, Sutivan i Stožer.

Kolašin

 • u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Vladoš.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

 • u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Polja i Pržišta.
 • u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.
 • u terminu od 09 do 15 sati: Slatina.

Gusinje

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Petnjica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dašča Rijeka.

Pljevlja

 • u terminu od 09 do 16 sati: Kosanica.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Paučina.

Žabljak

 • u terminu od 09 do 17 sati: Smoljan, Mandića Do, Okruglica.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Šavnik

 • u terminu od 09 do 17 sati: Godijelja.
 • u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Mjesna zajednica Boan, Tušinja, Hotel Boan, Štičje, Bare, Krnja jela, Sirovac, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko.

Izvor: CEDIS

Get it on Google Play
Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply