Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Uprava za ljudske resurse raspisuje javni poziv za prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi – institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština, advokatske kancelarije, notari, javni izvršitelji, turističke organizacije i političke partije.

„Navedene institucije, prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, podnose na obrascu broj 1 (objavljenom na web sajtu www.gov.me/uzk) od 11. oktobra do 09. novembra 2022. godine. Nakon podnešene prijave Upravi za ljudske resurse, na obrascu broj 1, prijave se podnose i preko portala elektronske uprave – portal eUprave, na adresi www.euprava.me.

Uputstvo za podnošenje prijave preko portala eUprave se nalazi na portalu eUprave“, navodi se u saopštenju.

Elektronski servis za podnošenje Prijave poslodavaca za učešće u Programu stručnog osposobljavanja na portalu eUprave (www.euprava.me) biće dostupan u periodu od 11. oktobra do 09. novembra 2022. godine.

Izvor: Dan

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply