Isključenja struje u srijedu

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 12. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

 • u terminu od 08 do 09 sati: Dio Vranjine – Manastir Vranjina.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Grbavci, Lekići i dio Donjih Kokota, dio Bera, dio Stare Varoši – dio ulice Špira Mugoše i ulice Radoja Jovanovica, dio Stare Varoši – dio ulica: Sava Lubarde, Petra Prlje i Spasa Nikolića.
 • u terminu od 08 do 18 sati: Dio Vranjine.

Danilovgrad

 • u terminu od 08 do 15 sati: Dio Kosića uz magistralu i dio Veljeg Brda.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac, Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)
 • u terminu od 08 do 16 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Strahinjići.

Cetinje

 • u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).
 • u terminu od 08 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.
 • u terminu od 09 do 11 sati: Hotel „Grand“ i potrošači u blizini hotela.

Nikšić

 • u terminu od 07:30 do 18 sati: Dragovoljići, Risji Do i dio Morakova.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Trešnjica i Gornje Crkvice.
 • u terminu od 09 do 11 sati: VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Veći dio Kočana.
 • u terminu od 09:30 do 14 sati: potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

 • u terminu od 08 do 15 sati: Smriječno, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.
 • u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

 • u terminu od 09 do 14 sati: dio Ostros centra, Bolnica, Baukovo, Belveder i Stari Bar.

Ulcinj

 • u terminu od 08 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel, Zoganje i Pistula.

Kotor

 • u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj –centar.
 • u terminu od 09 do 13 sati: Gorovići, Bratešići.
 • u terminu od 11 do 12 sati: Stari Grad -područje oko katedrale Sveti Tripun.

Tivat

 • u terminu od 08 do 10 sati: Gradiošnica (ul. Mitrovina).

Herceg Novi

 • u terminu od 08 do 15 sati: Područje oko tvrđave Španjola.

Andrijevica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Jošanica, dio sela Konjuhe i dio sela Slatina;
 • u terminu od 10 od 13:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Berane

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde.
 • u terminu od 09 do 14 sati: Planinski katun Jelovica.
 • u terminu od 09:30 do 11:30 sati: DV10kV -Izvodi-Naizmenično u trajanju ne dužem od 30 minuta. .

Bijelo Polje

 • u terminu od 08 do 18 sati: Lješnica.
 • u terminu od 08:30 do 13 sati: Rakonje.
 • u terminu od 09 do 11 sati: Ulice Slobodana Penezića i Voja Lješnjaka.
 • u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo, Radulići, Femića krš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Stožer 1 (Žuber), Vrh, Obrov i Ostrelj.
 • u terminu od 11 do 14:30 sati: Zaton.

Kolašin

 • u terminu od 07:30 do 15 sati: Sjerogošte.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Ravni, Lug Vukićevića.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.
 • u terminu od 09 do 11 sati: Kos, Konzum TS Manastir Morača (Manastir Morača, Cerovica, Trešnjica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Duboko, Gornja Rovca, Mioska, Raško, Vočje, Vozarine, Požnja, Gornja Morača, Petrova ravan, Podi, Uljari, Sela, Bare, Vrujca, Ravni, Crkvine.
 • u terminu od 14 do 18 sati: Ulice Boška Rašovića i Milivoja Bualtovića.

Mojkovac

 • u terminu od 08 do 15 sati: Žari – Razboj.
 • u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.
 • u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica.
 • u terminu od 09 do 15 sati: Lepenac, Potrk i Pobrsijevići.

Petnjica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista i dio sela Tucanje.

Plav

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

 • u terminu od 08 do 15 sati: Dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, dio ul. Voja Đenisijevića.
 • u terminu od 09 do 16 sati: Kosanica.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Crnobori, Gornje selo, Javorak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Rožaje

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: Rijeka i Razdolje.
 • u terminu od 10 do 14 sati: Đuiranovića Luke.

Žabljak

 • u terminu od 13 do 16 sati: Savin Kuk, Staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov do, sportski centar, bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, dio trga Durmitorskih ratnika, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica, Dio mojkovačke ul. , Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, Pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, Ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja, Dio ul. Narodnih Heroja, Upravna zgrada Šik, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

 • u terminu od 09 do 17 sati: Novakovići.

Izvor: CEDIS

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply