Isključenja struje u utorak

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić
-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje iza „Auto Zeta“ u ulici Vaka Đurovića, Dio ulice Vaka Đurovića – zgrada pored JU Gimnazija „Slobodan Škerović“
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donje Gorice – naselje u blizini škole, Golužba i dio Donje Gorice – ulica Vladike Ruvima Boljevića
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, dio Rogama, Repetitor Sjenica i dio Meduna

Tuzi
-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Područje Tuza – centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave

Danilovgrad
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuline, Podglavice, Šišković, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika stanova, Burum i dio Donjih Martinića (oko Mosta Radovića) (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kiro Radović, Dio Donjih i Gornjih Martinića – Prentina Glavica, Srednja Glavica i Pištet
-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Rujišta, Luke, Dobri Do, dio Gostilje, Farma Koka – Martinići
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Strahinjići, dio Veljeg Brda

Cetinje
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

Ulcinj
-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Zoganje
-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Pistula

Bar
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mrkojevići, dio Ostros centra
-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Oćas, Bijelo brdo, Gola glava, Bjeli kamen

Kotor
-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Stari Gard- područje oko katedrale Sv. Tripun

Herceg Novi
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: područje oko Španjole

Berane
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Luge

Andrijevica
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, Zoriće, Kralje

Plav
-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Hoti

Rožaje
-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grižica, Razdolje

Mojkovac
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Uloševina, Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš
-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine
-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Pajkov vir

Bijelo Polje
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobrakovo, Poda – Gojevići, Voljavac, Stožer, Sutivan, Pavino polje, Ravna Rijeka
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Žurena, Pašića polje, Kostići, Laholo, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Jagoče, Crniš, Radulići, Ivanje, Godijevo, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Sipanje, Sušica, Stubo, Vrh, Lazovići, Čampari, Moravac, Đalovići, Dupljaci
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bolnica, Medanovići, Starački dom, Mojkovačka ulica, Malo polje, Rakonje, Nikoljac, Zgrada MUP-a, Obrov, Ulice: Tršova, Slobode, Tomaša Žižića, Živka Žižića, Lenke Jurišević, Omladinska, III Januara, naselja: Babića brijeg, Zaimovića livade, Gornji grad, Rijeka, Ćukovac, Lipnica, Lješnica, Banje selo

Šavnik
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva

Pljevlja
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Crnobori, Gornje selo, Javorak
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, dio ul. Voja Đenisijevića

Žabljak
-u terminu od 5:00 do 7:00 sati: Savin Kuk, Staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov do, sportski centar, bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul.Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, dio trga Durmitorskih ratnika, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica, Dio mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, Pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul.Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, Jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul.Gavrila i Jovana Šibalije, Odmaralište Jelika, Naselje Pećića Ograde, ul.Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, dio trga durmitorskih ratnika,ul. Vuka Karadžića, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja, Dio ul.Narodnih Heroja, Upravna zgrada Šik, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik
-u terminu od 5:00 do 7:00 sati: Fabrika vode Diva u Gusarevcima, Mjesna zajednica Boan, Tušinja, Hotel Boan, Štičje, Bare, Krnja jela, Sirovac, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko

Izvor: CEDIS

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply