Isključenja struje u četvrtak

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

 • u terminu od 08 do 09 sati: Dio Vranjine, Manastir Vranjina.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Dio Vranjine, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Duške, naselje oko škole u Donjoj Gorici, dio Mokre, ddio Maslina ispod Brda Kakaricka Gora, ulica Mila Peruničića, Peke Pavlovića, dio Ulica Nikole Đurkovića, dio ulica Jovana Ćetkovića i naselje oko servisa Rašović.
 • u terminu od 14 do 15 sati: Dio Vranjine, Manastir Vranjina.

Danilovgrad

 • u terminu od 07:30 do 18 sati: Vučji Studenac, Frijeska Glavica, dio Bandića i Đeđezi.
 • u terminu od 08 do 15 sati: Bandići, Begovine, Bjeluši, Ćurilac, Grlić, Đeđezi, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Gruda, Fabrika građevinskog materijala u Ćuriocu, Jabuke, Lazarev krst, Lazine, Malenza, Donja Markovina, Povrhpoljina, Tomaševići, Vinarija Ravil, ZIP Jastreb, Kosić, Poglavica, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, dio Lazina, Dio Donjih Martinića – Maljat, Kokotovac ( kratkotrajna isključenja).
 • u terminu od 08 do 15 sati: Kopito Petrovića, Šimšić, Koljat, Glava Zete i Dobro Polje.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)
 • u terminu od 08 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

 • u terminu od 09 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

 • u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice, ul. Ljube Nenadovića, ul. Narodnih Heroja, ul. Vardarska, dio Karađorđeve.

Plužine

 • u terminu od 08 do 15 sati: Ravno.
 • u terminu od 08 do 18:30 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

 • u terminu od 08:30 do 14 sati: Oćas, Bijelo brdo, Gola glava, Bjeli kamen, .
 • u terminu od 09 do 14 sati: Mrkojevići i dio Ostros centra.

Ulcinj

 • u terminu od 08 do 13 sati: Stari Grad.
 • u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Gornji Štoj kod Elezovića i Zoganje.
 • u terminu od 11 do 14:30 sati: Kruče.

Kotor

 • u terminu od 09 do 09:30 sati: Kotor Stari Grad, Luka Kotor, dio Tabačine u blizini zgrade CEDIS-a.
 • u terminu od 09 do 12 sati: Kavač.
 • u terminu od 09:30 do 13 sati: Stari Grad – područje oko katedrale Sv. Tripun.
 • u terminu od 10 do 13 sati: Muo, Glavati, Šarena Gomila, Prčanj, Stoliv, Verige (povremeni prekidi u napajanju u okviru naznačenog intervala).

Tivat

 • u terminu od 08 do 10:30 sati: Krašići – Sokobanaja.

Andrijevica

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zabrđe i Gračanica.

Berane

 • u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Bubanje i Šekular.

Bijelo Polje

 • u terminu od 09 do 14 sati: Dio ulice Muniba Kučevića (naselje oko hotela), dio ulice Slobode i dio ulice III Sandžačke brigade.
 • u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina (Jabučno), Biokovac, Femića krš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Lješnica, Kruševo i Stožer 1 – Žuber.

Kolašin

 • u terminu od 08 do 15 sati: Petrova ravan.
 • u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.
 • u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine.

Mojkovac

 • u terminu od 08 do 15 sati: Slatina, Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva.
 • u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.
 • u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja.

Pljevlja

 • u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova.
 • u terminu od 10 do 12 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč.

Plav

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika, Gropa, Rudo Polje, Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Rožaje

 • u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Paučina.

Žabljak

 • u terminu od 09 do 16 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.
 • u terminu od 09 do 17 sati: Novakovići.

Izvor: CEDIS

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply