Isključenja struje u utorak

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 25. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

 • u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;
 • u terminu od 8 do 15 sati: Golužba i dio Donje Gorice (ulica Vladike Ruvima Boljevića);
 • u terminu od 8 do 15 sati: dio ulice Boška Buhe, ul. Marka, ul. Vlada Raičevića, Obodska ulica, Aleksandra Prijića i Miloša Vuškovića;
 • u terminu od 8:30 do 12 sati: dio Zabjela oko Krivog mosta prema Čepurcima i ul. 8. marta od Čepuraka do Krivog mosta;
 • u terminu od 7:30 do 18 sati: dio Donjih Kokota, dio Dajbaba i manastir „Dajbabe“.

Danilovgrad

 • u terminu od 10 do 14 sati – kućna potrošnja TS 35/10 kV Danilovgrad;
 • u terminu od 8 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);
 • u terminu od 8 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno;
 • u terminu od 8 do 15 sati: Kosić, Poglavica, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica,dio Lazina, Dio Donjih Martinića – Maljat i Kokotovac (kratkotrajna isključenja);
 • u terminu od 8 do 15 sati: Koljat, Lakat i Kuline.

Cetinje

 • u terminu od 9 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja);
 • u terminu od 9 do 16 sati: Bokovo, Markov Do, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

 • u terminu od 8 do 15 sati: Krstac, Donja Somina i Vidov Potok;
 • u terminu od 8 do 18 sati: Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine i Gradačka Poljana;
 • u terminu od 7:30 do 18 sati – Macavare.

Plužine

 • u terminu od 8 do 19 sati: Unač, repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora;
 • u terminu od 8 do 15 sati – dio Crkvičkog Polja.

Herceg Novi

 • u terminu od 7 do 15 sati: Kamenari, Đurići i Greben.

Kotor

 • u terminu od 9 do 14 sati – Risan (područje oko Ljekobilja i Bujevina);
 • u terminu od 9 do 12 sati: Dub, Markov Rt, Stoliv i Verige.
 • u terminu od 9 do 14 sati – Markov Rt.

Tivat

 • u terminu od 9 do 12 sati – Radovići.

Bar

 • u terminu od 9 do 15 sati: zgrade (E13, E15, I26, G18, G20) naselje Devići i dio naselja Bjeliši iza vatrogasne stanice;
 • u terminu od 9 do 14 sati: Mrkojevići, dio Ostros centra i Ardulići.

Ulcinj

 • u terminu od 8 do 14:45 sati – ul. 28. decembra (naselje Kroni Balos);
 • u terminu od 8 do 14:30 sati – Ćurke i Sutjel;
 • u terminu od 8 do 12 sati – dio naselja Donja Briska Gora.

Pljevlja

 • u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);
 • u terminu od 9 do 17 sati: Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

 • u terminu od 9 do 17 sati: Virak, Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka.

Bijelo Polje

 • u terminu od 9 do 16 sati: Ostrelj, Dobrakovo, Voljavac, Strojtanica, Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Kurilo, Pavino Polje, Sutivan, Ravna Rijeka, Tomaševo i Stožer;
 • u terminu od 9 do 14 sati – Požeginja i Goduša (škola).

Kolašin

 • u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;
 • u terminu od 8 do 15 sati – Ravni;
 • u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Mujića Rečine.

Mojkovac

 • u terminu od 8 do 15 sati: Uloševina, Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gornja Polja, Ambarine, Pržišta, Matovine i Selišta;
 • u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

 • u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Kalače i Razdolje.

Petnjica

 • u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Trpezi.

Berane

 • u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Bubanje i Cvljevine.

Plav

 • u terminu od 9 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo i Hakanje.

Gusinje

 • u terminu od 9 do 14:30 sati – Višnjevo.

Andrijevica

 • u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Božiće i Košutiće.

Izvor: CEDIS

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply