Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 25. sjednici kojom je predsjedavao Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Kako je saopšteno, na osnovu člana 16 uredbe o Vladi prestao je mandat savjetnika potpredsjendika Vlade Crne Gore Ani Rašović, Dragani Babović i Bojanu Bugarinu zbog prestanka mandata potpredsjednika.

Na sjednici su usvojeni sljedeći predlozi:

Predlog za postavljenje rukovoditeljke kancelarije za komunikaciju sa građanima u kabinetu predsjednika Vlade Dušice Vuković;

Predlog za postalvjenje počasnog konzula Crne Gore u Santo Domingu (Dominikanska republika) Siksta Alfrenda Inč Austegija;

Predlog za razrješenje članice Savjeza za konkurentnost Bojane Kalezić;

Predlog za imenovanje člana Savjeta za konkurentnost Aleksandra Jovovića;

Predlog za prestanak v.d. direktorice Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Dragani Đurović;

Predlog za određivanje v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Milša Ristića;

Predlog za odrđivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse Marijane Radulović Nedović;

Predlog za imenovanje v.d. direktora Agnecije za određivanje kvaliteta visokog obrazovanja Gorana Danilovića;

Predlog za određivanje v.d. direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija Jelene Jovetić;

Predlog za određivanje v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem Biljane Peranović;

Predlog za određivanje v.d. direktorice Direktorata Držvanog trezora u Ministasrtvu finansija Svetlane Vukićević;

Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za ekonomsko-finansijski sistem Danka Dragovića;

Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministasrtvu kapitalnih investicija Mirsada Ćatovića;

Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministasrvu kapitalnih investicija Miroslava Mašića;

Predlog za razrješenje i imenovanje članice Odbora za sprovođenje i praćenje primjenu i tumačenje granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture:

Razrješava se Dušica Stanojević a imenuje se Dragana Živković;

Predlog za prestanak v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i iseljenicima Šefket Krcić;

Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavnog elektroenergetskog inspektora u Upravi za inspekcijske polsove Milivoja Pipovića;

Predlog za razrješenje člana Savjeta za konkurentnost Rada Miloševića;

Predlog za imenovanje člana Savjeta za konkurentnost Vladimira Bulajića;

Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za međuarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Slađane Pavlović;

Predlog za prestanak dužnosti Državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Damira Davidovića;

Predlog za prestanak v.d. direktorice Direktorata za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva Bojane Koljenšić;

Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktorata za postupanje i pravnu tekovinu EU Marka Mrdaka;

Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova Miroslava Šćepanovića;

Predlog za imenovanje generalnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova Roberta Markića;

Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Krsta Perovića;

Predlog za razrješenje tri člana vijeća za Nacionalnu bezbjednost Raška Konjevića, Ranka Krivokapića, Sava Kenteru;

Predlog za imenovanje člana vijeća za Nacionalnu bezbjednost Borisa Milića;

Predlog za razrješenje i imenovanje biroa za operativnu komunikaciju – razrješavaju se Dejan VukšićMilutin ĐurovićZoran BrđaninMilena PetričevićTodor Goranović i Petar Koprivica. Imenuju se Boris MilićZoran LazarevićZoran BrđaninVladimir BulajićJanko LakovićZoran Kujović Jelena Maraš. Prije ovoga je izabran koordinator – ministar pravde Marko Kovač;

Predlog za razrješenje direktora Nacionalnih parkova Aleksandra Bulatovića;

Predlog za imenovanje članova Odbora direktora barske plovidbe – Sehera KalenderRadovan OrlandićSelvedin Tahirović Slavenko Šarić;

Predlog za određivanje punomoćnika predstavnika državnog kapitala na ponovnoj 14. vanrednoj skupštini akcionara barska plovidba AD Bar – Dina Tutunčića

Izvor: Portal Analitika

Pridruži se Telegram zajednici

Leave a Reply