Isključenja struje u ponedjeljak

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 26. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrbica, dio Ulica Vojislavljevića oko Roki Pistolata, dio Bera, Milunovići, Zgrade pored Gimnazije, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. februara.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Oraška Jama.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Zagrablje, Sava-trans, Romi, Kuće Kasoma, Zabrđe, Benzinska Očinići, Gornji Očinići, Očinića Poljane, očinići, Golijanin, Ugnji, Vrela, Vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluhi Do, Drenov Do, Pačarađe, Prekornica i Drušići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bršna, Usputnica, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Vodovod Bunari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dupilo i Popratnice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Polje kod Zetatransa, Karanikići, Duvanska, Polje kod Debelja.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Kaptaža Brca, potrošači kod kaptaže i oko Crkve na brcu, Šaren sad i komplet Brca gornji dio sa Gošićima.

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Babin do (Praška ul., Prešernova ul.).

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Plagenti.

– u terminu od 09 do 12 sati: Paprati.

– u terminu od 09 do 13 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaji.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bojovići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Šekular i Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Mahala, Džukeljska jama, Ribarevine, Žurena i Orahovica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrujca, Biočinovići i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Bumbulovo brdo, Žari – Mačkate, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja, Bjelojevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Opština Petnjica, kao i sela Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Hakanje i dio Vojnog sela.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica i Laz.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Borje.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice.

Izvor: CEDIS

Leave a Reply

@crnagoravijesti
Get it on Google Play