Pregovara se o stalnom prisustvu Evropske straže na crnogorskim granicama

Foto: Danas

Evropska komisija planira potpisivanje sporazuma u skladu sa trenutnom Evropskom uredbom o graničnoj i obalskoj straži, kojim se omogućilo raspoređivanje stalnog korpusa Evropske granične i obalske straže sa izvršnim ovlašćenjima na svim granicama dijela partnerskih zemalja, uključujući Crnu Goru.

Tu informaciju potvrdila je komesarka EU za unutrašnje poslove Ilva Johanson, odgovarajući na pitanje poslanika u Evropskom parlamentu.

Johanson se na predstojeći sporazum sa Crnom Gorom osvrnula odgovarajući na pitanje poslanika Olivera Kastela, koga je zanimalo da li će Fronteks moći direktno da operiše u trećim zemljama i ima li prepreka za potpsivanje novih sporazuma. 

Komesarka je kazala da je cilj ojačati saradnju i upravljanje granicama. 

“Cilj Evropske komisije je da pregovara o novim sporazumima o statusu sa Crnom Gorom, Albanijom, Srbijom, i Bosnom i Hercegovinom u skladu sa trenutnom Evropskom uredbom o graničnoj i obalskoj straži, koja bi u principu omogućila raspoređivanje stalnog korpusa Evropske granične i obalske straže sa izvršnim ovlašćenjima na svim granicama ovih partnerskih zemalja. Ovo bi ojačalo saradnju i upravljanje granicama, posebno u svjetlu povećanog migratornog pritiska na zapadnobalkanskoj ruti. Trenutno postoje statusni sporazumi sa Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom koji su zaključeni na osnovu prethodne Evropske uredbe o graničnoj i obalskoj straži koja ograničava raspoređivanje na zajedničke granice sa državama članicama”, pojasnila je Johanson. 

Kako je naglasila, sada se pregovara o novim sporazumima. 

“Novi sporazumi o statusu zaključeni u skladu sa trenutnom Evropskom uredbom o graničnoj i obalskoj straži omogućili bi raspoređivanje stalnog korpusa na teritoriji te treće zemlje, tamo gdje bi mogli biti potrebni i gdje ta treća zemlja traži podršku, uključujući i granice između zapadnobalkanskih partnera”, navela je Johanson. 

Ukazala je da pregovori o ovim sporazumima tek  počinju.

“Evropskoj komisiji nijesu poznate nikakve prepreke”, poručila je Johanson. 

Savjet EU dao je u novembru zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, kako bi službenici Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) imali veća ovlašćenja poput graničnih provjera i registracije osoba

Izvor: RTCG

@crnagoravijesti
Get it on Google Play

Leave a Reply