Nova kadrovska rješenja Vlade u tehničkom mandatu

Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu je na današnjoj 36. sjednici usvojila veliki broj kadrovskih pitanja.

Vlada je bez rasprave usvojila sljedeće predloge:

Za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretara MUP-a Marka Kovačevića kao i za određivanja vršioca dužnosti u istom ministarstvu, isto Marka Kovačevića.

Za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora direktorata za bezbjednosno nadzorne poslove u MUP-u, Zoranu Kujoviću, kao i za određivanje v.d. na istom mjestu, isto Zoran Kujović,

Za određivanje v.d. generalne direktorice direktorata za geologiju i Ministarstvu kapitalnih investicija Vere Keljanović,

Za razrješenje članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Snežane Popović,

Za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorke direktorata za kapitalne IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija Ljubinke Ivanović,

Za opoziv izvanredno uponomoćene ambasadorke CG u Ukrajini na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Kijevu, Dragice Ponorac (penzionisanje),

Za opoziv izvanredno uponomoćene ambasadorke CG u Jermeniji na nerezidnentoj osnovi sa sjedištem u Kijevu Dragice Ponorac (penzionisanje),

Za opoziv izvanredno uponomoćene ambasadorke CG u Gruziji na nerezidnentoj osnovi takođe Dragice Ponorac (penzionisanje),

Za razrješenje savjeta Nacionalne bilbioteke Crne Gore Đurđe Crnojević kojim se razrješavaju – Dragan Bogojević, Marjan Milić, Vesna Kilibarda, Boban Batrićević i Đurđa Martinović,

Za imenovanje savjeta Nacionalne biblioteke Crne Gore kojim se imenuju: Tatjana Jovović, Gojko Čelebić, Ksenija Rakočević i Petar Pejaković,

Za razrješenje savjeta JU Crnogorska kinoteka kojim se razrješavaju – Zoran Koprivica, Aleksandar Bečanović, Varja Đukić, Snežana Pejović, Zdenka Perović,

Za imenovanje savjeta Crnogorske kinoteke u sastavu: Aleksandar Bečanović, Baški Malaj, Vahida Hasanaga Nimanbegu, Nikola Nikolić i Nataša Kovač Martinović,

Za razrješenje dva člana savjeta JU CNP – Bojan Martinović i Goran Bulajić,

Za imenovanje dva člana JU CNP – Gojko Brkuljan i Budimir Rašović,

Za razrješenje savjeta JU Kraljevsko pozorište – Nenad Vujadinović, Žaklina Oštir, Jelena Martinović Bogojević, Milovan Radojević, Đorđe Dragićević,

Za imenovanje savjeta JU Kraljevskog pozorišta – Nenad Vujadinović, Mirjana Medojević, Arlinda Ljuljđuraj, Dina Kukalj i Goran Radović,

Za razrješenje savjeta JU Pomorski muzeji – Đuro Prinjić, Dragana Lalošević, Vesna Prlja, Draško Dragaš i Slavko Dabinović,

Za imenovanje savjeta Pomorskog muzeja – Stevan Kordić, Petar Martinović, Don Robert Tonsati, Živko Radović i Radojka Abramović,

Za razrješavanje dva člana Savjeta Muzičkog centra Crne Gore – Marinko Pavićević i Vanja Vukčević,

Za imenovanje člana Savjeta Muzičkog centra – Tatjana Ilić,

Za razrješenje članice savjeta Narodnog muzeja Crne Gore – Jelene Božović,

Za imenovanje člana Savjeta Narodnog muzeja – Dragan Radović,

Za prestanak vršenja dužnosti direktora UPC Vladimira Bulajića,

Za određivanje v.d. direktora UPC – Vladimira Bulajića,

Za prestanak vršenja družnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina – Andrije Ćetkovića,

Za određivanje v.d. dužnosti direktora Uprave za igre na sreću – Andrija Ćetović

Za postavljanje generalne direktorice direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija – Jelena Jovetić,

Za postavljenje generalne direktorice direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija – Svetlana Vukićević,

Za postavljenje generalne direktorice direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija – Biljana Peranović,

Za postavljenje generalne direktorice direktorata za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu finansija – Milena Živanović,

Za postavljenje generalnog direktora direktorata za državni budžet – Bojan Paunović,

Za postavljenje generalne direktorice direktorata za upravljačku strukturu – Anja Amidžić,

Za postavljenje generalne direktorice direktorata za finansije i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija – Jelena Davidović,

Za postavljenje generalnog direktora direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnje kontrole u Ministarstvu finansija – Minas Trubljanin,

Za psotavljenje generalnog direktora direktorata za ekonomsko-finansijski sistem u Minsitarstvu finansija – Danko Dragović,

Za prestanak mandata pomoćnici direktora UPC – Dušanka Vujisić,

Za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave carina Svetlani Krgović,

Za prestanak mandata pomoćnici dikretora Uprave prihoda i carina Tatjani Vujisić,

Za prestanak mandata pomoćnici Uprave prihoda i carina Jeleni Đukić,

Za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave carina – Marija Mrvaljević,

Za prestanak mandata pomoćniku direktora Uprave carina – Bojan Andrejević,

Za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave carina – Tatjana Vujisić, Danilo Potpara, Bojan Andrejević, Jaho Demić, Biljana Jelić i Gojko Kalezić, Jelena Đukić

Izvor: Portal Analitika

Leave a Reply

@crnagoravijesti
Get it on Google Play