Zabranjuje se upotreba i prodaja petardi

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama.

“Ovim Predlogom zakona predviđena je zabrana kako prodaje tako i upotrebe eksplozivne materije – pirotehničkog sredstva razreda F2 sa efektom pucnja (petardi), kako bi se stepen bezbjednosti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama podigao na veći nivo”, navode u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

“Predloženim odredbama u odnosu na važeći zakonski tekst, postiže se kontinuirano usklađivanje i sprovođenje postojećih propisa s rješenjima, normama i preporukama predviđenim međunarodnim ugovorima. S obzirom na to da se Crna Gora nalazi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ovaj Zakon predstavlja još jedan korak ka usaglašavanju sa politikom EU u ovoj oblasti”, dodaju u saopštenju.

Leave a Reply

@crnagoravijesti