Micev: Ekstremne i istorijski rekordno visoke temperature vazduha za ovo doba godine

Foto: RTCG/ arhiva

Sam početak 2023. godine u znaku je vrlo značajne meteorološke situacije, koja je u pojedinim mjestima uslovila ekstremno visoke temperature vazduha, za ovo doba godine.

Prvog januara na području Ulcinja i Žabljaka izmjerene su istorijski rekordno visoke temperature vazduha za 1.januar, za navedene lokacije, navodi se u saopštenju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju koje potpisuje meteorolog Branko Micev, a prenosi portal Dan.

“Na području Ulcinja najviša dnevna temperatura dostigla je rekordnih 18.7°C za 1.januar, a na Žabljaku rekordnih 16.0°C. Na području Žabljaka u tri uzastopna dana (prvi, drugi i treći januar 2023.godine), oboreni sudosadašnji temperaturni rekordi i postavljeni novi istorijski rekordi za ove dane, od 16.0°C(1.jan. 2023.), 13.4°C (2.jan.2023.) i 12.6°C (3.jan.2023.). Izmjerene su neubičajeno visoke temperature u pojednim mjestima, posebno u planinskim predjelima”, istakao je Micev.

U zimskim turističkim centrima visine oko 1500 m nadmorske visine zabilježene su ekstremno visoke temperature za ovo doba godine (1-3.januar 2023.)

“Ovako visoke ekstremne temperature, za ovo doba godine, posljedica su dejstva poznatog meteorološkog sistema ‘termobarički greben’ i polja visokog vazdušnog pritiska u prizemlju (na površini zemlje). Ova kombinacija meteoroloških sistema ovih dana, vršila je transport tople vazdušne mase iztoplih oblasti sa sjevera Afrike, na veći dio Evrope, samim tim i na područje Crne Gore.Proteklih dana (31.dec.2022. -3.jan.2023.) širom Evrope u mnogim gradovima izmjerene suistorijski rekordne temperature svih vremena, za ovo doba godine”, dodaje se u saopštenju.

Pored ekstremno visokih temperatura, kako je kazao, ova meteorološka situacije generiše vrlo nepovoljne vremenske prilike za zimske turističke centre. Izostanak sniježnih padavina praćen je ekstremno visokim temperaturama u zimskim centrima (visine oko 1500 mn), gdje je inače uobičajeno da u ovo doba godine bude sniježnog pokrivača.

“Ova meteorološka situacija generiše efekat temperaturne inverzije po kotlinama, saformiranjem “jezera hladnog vazduha“ ispunjena maglom, sa dužim zadržavanjem tokom dana. U tim mikroklimatskim urbanim sredinama, ova meteorološka situacija primarno determiniše stanje kvaliteta vazduha, na način što u sloju temperaturne inverzije zadržava zagađujuće čestice, koje su produkovane (iz različitih izvora) u samoj toj sredini, što dovodi do enormno visoke koncentracije PM čestica u prizemnom sloju atmosfere”, precizira Micev.

Primjera radi, u 13 sati, temperatura vazduha prvog januara 2023.godine na Žabljaku bila je 14,7°C, u isto vrijeme temperatura vazduha u Pljevljima bila je 2.3°C, a u Bijelom Polju 3°C. Drugog januara u 13 sati na Žabljaku temperatura je bila 12.9°C, u isto vrijeme u Pljevljima izmjereno je 2.1°C, a u Bijelom Polju 2°C.

“Trećeg januara u 13h na Žabljaku temperatura jebila 12.3°C, u isto vrijeme u Pljevljima izmjereno je 1.9°C, a u Bijelom Polju 2°C.Temperaturna inverzija zadržava sve produkovane PM čestice i ne dozvoljava njihovo podizanje uvis (konvekcija) i njihovu disperziju na okolni, širi ambijent, niti transport (advekcija) na udaljene destinacije, kako bi se sama koncentracija u urbanoj sredini smanjila. PM čestice se mehanizmom gravitacionog taloženja deponuju na tlo, odnosno na predmete i objekte na površini zemlje”, istakao je on.

Ova meteorološka situacija, prema njegovim riječima, ima dvostruko negativan uticaj.

“Prvo, što su ekstremno visoke temperature na visini oko 1500 mnv i izostanak snijega. Drugo, što narušava stanje kvaliteta vazduha, na način što determiniše enormno visoke koncentracije PM čestica u urbanim sredinama, u prizemnom sloju atmosfere u sloju temperaturne inverzije, u kome se vrši produkcija zagađujućih čestica iz različitih izvora zagađivača”, zaključio je Micev.

Izvor: Dan

@crnagoravijesti
Get it on Google Play

Leave a Reply