Otkrivena nova anatomska struktura u mozgu

U mozgu je otkrivena anatomska struktura, koja nikada ranije nije opisana. Sloj tkiva, nazvan subarahnoidna limfna membrana (SLIM), ima važnu ulogu i u odlaganju otpada u mozgu i u imunološkom sistemu, djelujući kao zaštitna barijera, ali i kao utočište imunih ćelija.

Novootkrivena membrana je prvi put okarakterisana kod miševa, ali je od tada primijećena u mozgu odraslih ljudi.

Tri membrane – dura, arahnoidna i pia mater – zajedno čine meningealni sloj. Novootkrivena membrana dijeli prostor ispod arahnoidnog sloja, subarahnoidalni prostor, koji sadrži cerebrospinalnu tečnost (CSF).

Pri tome se pridružuje ostalim meningealnim membranama u stvaranju barijere između mozga i ostatka tijela.

SLIM, konkretno, čini se da odvaja svježe napravljenu, „čistu“ CSF od „prljave“ CSF koja sadrži otpadne proizvode ćelija. Smatra se da je vjerovatno uključen u glimfatički sistem – mrežu odgovornu za uklanjanje otpada u mozgu, piše IFL Science.

„Otkriće nove anatomske strukture koja pomaže u kontroli toka cerebrospinalne tečnosti (CSF) u i oko mozga sada nam pruža mnogo veće uvažavanje sofisticirane uloge koju CSF ima ne samo u transportu i uklanjanju otpada iz mozga, ali i u podržavanju njegove imunološke odbrane“, rekao je Maiken Nedergard, jedan od autora studije.

SLIM je vrsta mezotelijumske membrane, čiji se primjeri mogu naći oko drugih organa u tijelu, uključujući pluća i srce. Ove membrane obično štite organe i sadrže imune ćelije, a SLIM se ne razlikuje od njih.

Utvrđeno je da je prepuna imunim ćelijama, što ukazuje na njen značaj za odbranu mozga. Ove ćelije mogu da koriste SLIM za nadgledanje CSF za znake infekcije ili upale.

Novo otkriće moglo bi da ima implikacije za proučavanje povreda mozga i bolesti kao što su multipla skleroza i Alchajmerova bolest.

Istraživači su primijetili da se broj i raznolikost imunih ćelija u SLIM povećava kao odgovor na upalu i starenje. Oni takođe ukazuju na to da „fizička ruptura SLIM-a može, promjenom obrazaca toka CSF, da objasni produženu supresiju glimfnog toka nakon traumatske povrede mozga, kao i povećan posttraumatski rizik od razvoja Alchajmerove bolesti.

Nova struktura mogla bi da utiče na brojna stanja mozga i, kako se nadaju istraživači, njeno otkriće bi trebalo da nam pomogne da ta stanja bolje razumijemo.

Studija je objavljena u časopisu Science.

Izvor: N1

Leave a Reply

@crnagoravijesti
Get it on Google Play