Glavni grad pomaže podstanare sa 200.000 eura

Foto: ilustracija

Program podrške porodicama koje su podstanari u Podgorici biće realizovan i ove godine i za tu namjenu Glavni grad će opredijeliti 200.000 eura.

Glavni grad je prošle godine finansijski podržao preko 150 porodica koje se nalaze u podstanarskom statusu.

Javni poziv za naknadu dijela troškova zakupnine biće raspisan u četvrtak, 12. januara.

Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja.

“Obrazac za prijavu biće dostupan na web stranici Glavnog grada i/ili u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje, a uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i kopiju lične karte. Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju Ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u štampanom mediju, a dokumentacija se predaje u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada).

Izvor: Glavni grad

Leave a Reply

@crnagoravijesti