Medojević uputio dopunu krivične prijave o malverzacijama Spajića, evo šta piše u njoj

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević uputio je Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću dopunu krivične prijave o, kako kaže, malverzacijama bivšeg ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića a povodom kupovine dva aviona Embrare 195 i šteti za koju je procijenio da iznosi 14.8 miliona dolara.

“Kao što ste već upoznati, duže vrijeme prikupljam saznanja i dokumentaciju o malverzacijama bivšeg Ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića , u periodu vršenja svoje funkcije.

Koristim ovu priliku da vam skrenem pažnju na dešavanja u vezi prodaje dva aviona Ebrarer 195, koji su bili u floti Montenegro Airlinesa na osnovu zakupa o izingu sa američkom kompanijom GEKAS. Na osnovu prikupljenih saznanja i uvidom u dostupnu dokumentaciju , i oko ovih transakcija , može se uočiti isti modus operandi Spajića I njegove kriminalne grupe.

Naime:

1. Spajić , kroz uticaj koji ima u Vladi, direktno utiče na odluke Nikole Vukelića, v.d. izvršnog direktora Montenegro Airlinesa u stečaju, koji , tokom decembra 2020 godine obavještava Bord direktora da je, navodno zbog nedostatka finansijskih sredstava ugrožena bezbjednost saobraćaja i da treba prekinuti letačke operacije.

2. Bord direktora MA o tom obavještava Vladu Crne Gore , koja pokreće procedure raskida Ugovora o lizingu dva aviona Embrarer , izmedju Montenegro Airlinesa I američke firme GEKAS. POstoji osnovana sumnja da je Vukelić, poslao tu informaciju koja nije imala utemeljenja u istini, već da je to uradio u dogovoru sa Spajićem ili njegovim ludima uključenim u ovu malverzaciju. O tim okolnostima već postoji krivična prijava kod Vas , protiv Nikole Vukelića i Ivana Petrovića, koju je podnio stečajni upravnik Montenegro Airlinesa , Zejak.

3. Na osnovu ove koordinirane I dogovorene aktivnosti izmedju menadžmenta Montenegro Airlinesa I Vlade, 26.12.2020 prekidaciju se letačke operacije i avioni se prizemljuju.

4. Odmah nakon nekoliko dana 31.12.2020 Vlada formira novu avio komapniju TO MONTENEGRO u 100% vlasništvu države sa osnivačkim ulogom od 30 miliona EUR.

5. Na sjednici Vlade od 16.02.2021 Vlada usvaja Infromaciju o kupovini dva aviona Embrarer 195 za potrebe kompanije “To Montenegro” . U toj informaciji se netačno , sa umišljajem, infromiše Vlada o opravdanosti raskida Ugovoru o lizingu Montengro Airlinesa sa američkom firmom GEKAS, i kupovini ta dva aviona od strane nove kompanije TO MONTENEGRO.

6. Nakon sjednice Vlade 0d 16.02.2021 godine Spajić daje izjavu „Veliki korak ka ponovnom uspostavljanju letova danas – katastrofalni, stari ugovor o rentiranju aviona između MA i GECAS-a koji je predviđao penale i troškove od 43 miliona dolara je zamijenjen kupoprodajnim kojim će država postati trajni vlasnik dva aviona za 21 milion dolara. ToMontenegro“, Ovde se radi o teškoj obmani javnosti , jer je po vazećem ugovoru o lizingu Montegero airlines imao pravo preče kupovine dva iznaljena aviona i to za 11,2 mil USD manjoj cijeni, na osnovu troškova održavanja koje je Montenegro Airlines plaćao tokom eksloatacije dva aviona u toku lizinga. Ovaj podatak, i ako je bio poznat Minisratstvu kapitalnih investicija i Ministarstvu finansija , nije se našao u pomenutoj Infromaciji, koju je satsvilo Minisratsvo kapitalnih investicija u sradnji sa menadžmentom Montenegro Airlines.

7. Raskid Ugovora o zakupu kroz lizing dva aviona izmedju Montegero Airlinesa I firme GEKAS , potpisan je odmah sledećeg dana 17.02.2021.godine, a istog dana je potpisan novi Ugovor izmedju TO MONTENEGRO i GEKAS o kupovini ta dva aviona za 21,8 mil USD, tj za 11,2 mil USD skuplje, nego da je Montenegro Airlines na osnovu govora o lizingu iskoristio opciju kupovine aviona .

8. Vlada je, dakle, prvo raskinula Ugovor o lizingu dva aviona po kojem bi ih kupila za 10,6 mil USD, a onda kupila iste aviona od istog prodavca za 21,8 mil USD (11,2 mil USD skuplje) i tako svjesno I sa umišljajem oštetila državu, odustajanjem od korišćenja ugovorene opcije oktupa dva aviona po važećem Ugovoru o lizingu. Vlada je , dakle, raskinula Ugovor o lizingu i svjesno odustala od povoljne opcije otkupa aviona sa cijenom umanjenom za troškove održavanja od 11,2 mil USD. Isti dan Vlada je kupila dva aviona za 11,2 mil USD skuplje. U prilogu imate i dopis Ivana Petrovića, direktora sektora za održavanje Montengro Airlinesa koji upućuje izvršnom direktoru Vlastimiru Ristiću, 30.12.2020. godine koji nedvsosmisleno ukazuje da su i menadžemnt kompanije Montenegro Airlines, ali i Ministri Spajić i Bojanić, bili na vrijeme informisani da bi raskidom Ugovora o lizingu država izgubila 11,2 mil USD na ime troškova održavanja aviona u vremenu lizinga, za koji iznos se umanjuje kuprodajna cijena.

9. I pored saznanja o gubitku od 11,2 mil USD, Spajić I njegova grupa odlučno utiču na Vladu da se raskine povoljan ugovor za državu I sklopi drugi mnogo nepovoljniji Ugovor sa istom kompanijom koji uvećava troškove države za 11,2 mil USD.

10. Spajić je , dakle, svjesno i sa umišljajem dezinformisao javnost, da je postupanje i korišećenje povoljnih opcija iz postojećeg Ugovora o lizingu , štetno za državu ( i do 43 mil USD) te da je raskid tog Ugovora povoljnija opcija za državu. Kao što vidite, realnost je sasvim drugacija, Raskidom Ugovora o lizingu, država je oštećena za 11,2 mil USD i taj se iznos može smtarari korupcionaškom dobiti, koju su, najvjerovatnije podijelili učesici u ovom poslu. POstoji osnov sumnje da je Spajić I njegova grupa svjesno i sa umišljajem oštetila državu, a vlasniku firme GEKAS odnijeli protivpravnu korist od 11,2 mil USD.

11. Osim toga, jedan od dva kupljena aviona bio je bez oba motora, tj motori su bili neupotrebljivi i nalazili su se van Crne Gore. Jedan od motora je jos uvijek na remontu u Brazilu. Troškovi remonta motora su jos dodatnih 3,6 mil USD, što potvrdjuje dokument koji Vam dostavljamo.

Poštovani gdine Novoviću,

Imajući u vidu da se radi o malverzacijama za koje postoji adekvatna dokumentacija koja dokazuje da je odlukama i aktivnsotima Spajića i drugih članova Vlade i dijela menadžmenta komapnije Montenegro Airiles, pogrešnim informisanjem, manipulacijama, svjesno i sa umišljajem prije izvršenja djela, doveo u zabludu Vladu Crne Gore i javnost, omogućio protivpravnu korist firmi GEKAS i oštetio državu za najamanje 14,8 mil EUR , što predstvlja osnv sumnje da postoje elemneti bića više krivičnih djela propisanih našim krivičnim zakonikom (stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, korupcije, pranje novca I sl.)

Nadam se da će Vam ove informacije pomoću u otkrivanju i gonjenju ovih teških krivičnih djela, protiv imovine države”, naveo je Medojević.

@crnagoravijesti
Get it on Google Play

Leave a Reply