Ukinut JMBG u Hrvatskoj

Hrvatski sabor će raspraviti konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju jer se danom prestanka važenja tog zakona, 1. januara 2023. godine, prestaju određivati matični brojevi građana.

„Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće se brisati iz postojećih evidencija te će se moći koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u onim slučajevima kad se povezivanje podataka neće moći izvršiti korišćenjem ličnog identifikacionog broja, međutim ne kao osnovna i stalna identifikaciona oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam. Naime, osobi koja je preminula prije 31. decembra 2008. godine, odnosno osobe koje su nestale/stradale tokom rata ili članovi porodica stradalih u ratu koji su preminuli prije stupanja na snagu Zakona o OIB-u, nije i ne može biti određen i dodijeljen OIB jer se iste osobe ne smatraju obveznicima broja”, stoji u Zakonu.

JMBG je u Hrvatskoj uveden 1976. godine. Prilikom uvođenja se građanima dodjeljivao po mjestu stanovanja, a nakon toga je dodijeljivan po mjestu rođenja. U JMBG su kodirani datum rođenja, regija rođenja, redni broj i pol.

Od 2009. uveden je novi identifikacioni broj, takozvani lični identifikacioni broj (OIB), koji mijenja JMBG, ali su u prelaznom razdoblju oba broja bila u upotrebi. Iako se danas isključivo koristi OIB, JMBG se i dalje izdaje i koristi za koordinaciju podataka među državnim registrima.

Šta stoji iza tih 13 cifara?

U 13 cifara JMBG su kodirani datum rođenja, regija rođenja, redni broj i pol. Prvih sedam cifara JMBG označavaju vaš datum rođenja, dvije cifre nakon toga su oznaka regije rođenja, sljedeće tri označavaju pol i redni broj, a posljednja, 13. cifra je kontrolni broj.

Izvor: Index HR

Leave a Reply

@crnagoravijesti