Izabrane tri sudije Apelacionog suda

Na nastavku prve sjednice Sudski savjet je donio odluku da se za sudije Apelacionog suda izaberu Mirjana Popović, Mirjana Vlahović i Vesna Pean, dosadašnje sutkinje Višeg suda u Podgorici.

Za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru izabran je Srđan Klikovac, dosadašnji sudija Upravnog suda Crne Gore.

Savjet nije izabrao predsjednika Privrednog suda Crne Gore.

“Imajući u vidu da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 43 a u vezi sa članom 49 stav 5 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, istovremeno donijeta je odluka o raspisivanju novog javnog oglasa za izbor predsjednika Privrednog suda”, naveli su u saopštenju.

Savjet je donio odluke da se sudije Dragana Lubarda, Ana Stojanovski, Nikola Zarubica, Nikola Bošković i Ivana Đeković, rasporede u Osnovni sud u Podgorici, sudije Miloš Ivanović i Nikac Nikčević u Osnovni sud u Nikšiću, sutkinja Azra Idrizović u Osnovni sud u Bijelom Polju i sutkinje Katarina Nikolić i Bojana Šumar u Osnovni sud u Kotoru.

Izvor: Portal Analitika

@crnagoravijesti
Get it on Google Play

Leave a Reply