Smijenjeni direktori tri osnovne i jedne srednje škole

Ministar prosvjete Miomir Vojinović smijenio je tri direktora osnovnih škola i jednog srednje škole zbog toga što nijesu izvršavali radne zadatke ili nijesu imali adekvatno obrazovanje za te pozicije.

Vojinović je kazao Pobjedi da je na početku svog mandata obećao da će ažurno pratiti rad direktora obrazovno-vaspitnih ustanova i savjesno donositi odluke na osnovu njihovog rada.

“Smijenjena su tri direktora osnovnih škola i jedan direktor srednje škole”, rekao je on.

Razriješena je direktorica Srednje mješovite škole u Andrijevici, u skladu sa zakonom. Objašnjava da su se stekli uslovi za razrješenje u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju zbog neizvršavanja radnih zadataka. U JU OŠ ,,Braća Ribar“, u Zatonu, direktor je smijenjen zbog neispunjavanja uslova u pogledu nivoa kvalifikacija. Zbog neispunjavanja radnih obaveza, smijenjena je direktorica JU OŠ ,,Vuk Karadžić“ u Beranama.

Direktorica JU OŠ ,,Drago Milović“ smijenjena je jer nije ispunjavala formalno-pravne uslove navedene u konkursu za izbor direktora.

Bivša ministarka Vesna Bratić pretprošle godine smijenila je direktore škola i postavila nove. Oko 150 direktora podnijelo je tužbu zato što smatraju da su razriješeni nezakonito. Trenutno se vodi 140 sudskih postupaka.

Donešeno je više od 60 prvostepenih presuda u korist razriješenih direktora i deset je pravosnažnih, izvršnih presuda. Dokazali su na sudu da su mimo zakona ostali bez funkcije i srušili tvrdnje Ministarstva da su krivi zato što nijesu formirali školske odbore. Sudovi su potvrdili da direktori nijesu mogli da ih formiraju, jer je upravo Ministarstvo opstruiralo taj proces – nijesu predlagali svoje članove iako su direktori tražili da se to učini.

Krivične prijave protiv Bratić zbog zloupotrebe položaja prilikom smjena direktora Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeli su advokat Mihailo Volkov i nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje. One su objedinjene.

Centar za građansko obrazovanje podnio je prijavu protiv bivšeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na čelu sa Vesnom Bratić. Ukazali su na štetu koja je nastala na osnovu postupanja tadašnjeg rukovodstva koje je sprovelo, kako su rekli, nezapamćen proces masovnog razrješenja direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja, a što je rezultiralo sa preko 150 tužbi tih direktora kao oštećenih lica. CGO očekuje da SDT sprovede temeljne izviđajne radnje i da pokaže neselektivnost.

Volkov je stava da smjena svih direktora u jednom danu sa istim razlogom nije mogla biti rezultat neznanja Bratić ili nepoznavanje predmetne materije, jer je bila okružena saradnicima koji i te kako dobro poznaju pravnu materiju i samu predmetnu pravnu stvar.

“Pa tako i njen najbliži saradnik državni sekretar, koji je po saznanjima podnosilaca krivične prijave neposredno učestvovao u realizaciji donošenja ovakvih rješenja je bivši advokat. Sve ovo govori u prilog činjenici i da je donošenje tolikog broja ovakvih rješenja, uz način kako su donijeta, rezultat direktnog umišljaja od strane prijavljene”, rekao je ranije Pobjedi Volkov.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore najavio je da će podnijeti tužbu protiv Bratić. Tražiće da plati odštetu zbog donešenih presuda u korist smijenjenih direktora škola. Plan je da prvo podnesu tužbu tražeći od nje iznos koji je na osnovu pravosnažnih presuda isplaćen iz budžeta u posljednjih pola godine. Nakon toga, kako pravosnažne presude budu pristizale, pokretaće nove tužbe. Zaštitnica Bojana Ćirović rekla je Pobjedi da utvrđuju tačan iznos nakon čega će predati tužbu.

Upitani hoće li podnijeti tužbu protiv još nekog u resornom ministarstvu, Ćirović je navela da je Bratić kao odgovorno lice i starješina potpisala takve odluke koje su prouzrokovale štetu.

Nedavno je na sjednici Vlade saopšteno da će šteta po budžet po osnovu svih okončanih postupaka koje protiv države vode smijenjeni direktori obrazovnih ustanova dostići oko 300.000 eura.

Bivša ministarka Bratić je krajem decembra prošle godine Pobjedi kazala da je ,,nečuveno i presedan“ da se podnese tužba protiv nje zbog izgubljenih 300.000 eura u postupku protiv smijenjenih direktora.

“To je nečuveno, to je presedan da podnese tužbu protiv mene zbog 300.000 eura izgubljenih u postupku protiv smijenjenih direktora. Nečuveno je da zaštitnik imovinskih prava i odnosa u ime države tuži predstavnika institucije kojeg nikada nije zvao kada se radilo o postupku. Dakle, sudovi su presudili, neki jesu a neki nijesu, u korist smijenjenih direktora, i to ne da se vrate na posao jer posao nijesu izgubili, već su samo izgubili poziciju na kojoj su bili i to zakonito”, rekla je Bratić.

Kazala je i da je šteta koju je bivše rukovodstvo Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta nanijelo državi mala u odnosu na onu koju su smijenjeni direktori načinili Crnoj Gori.

Ministarka Bratić poručivala je za svog mandata da su smjene nužne kako bi se depolitizovao školski sistem. Ubjeđivala je javnost da više neće biti potrebna partijska knjižica kao uslov da neko bude na direktorskoj funkciji. Pojedini poslanici opozicije su u Skupštini javnosti predočili dokaze da su nova direktorska mjesta dijeljena po dubini, između partija. Objelodanili su tabelu gdje je sve to urađeno po Dontovoj formuli, te su je time demantovali.

Izvor: Pobjeda

@crnagoravijesti
Get it on Google Play

Leave a Reply