Ubio komšiju zbog bojlera

Novosadski Viši sud osudio je Novosađanina M. M. (66) na 15 godina zatvora za teško ubistvo komšije Jova Stanišića (75).

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu okrivljeni se teretio da je 4. jula prošle godine u u Ljermontovoj ulici na Grbavici, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju usmrtio Stanišića.

Prema izjavi M. M. do svađe je došlo oko korišćenja zajedničkog bojlera. On je takođe tvrdio da je komšija prethodno bio nasilan prema njemu.

Prilikom ocjene dokaza, sudsko vijeće kojim je predsjedavala sudija Sanja Berak, prihvatilo je odbranu okrivljenog samo u onim dijelovima koji su potvrđeni drugim materijalnim dokazima, smatrajući da je u cjelini odbrana okrivljenog usmjerena u pravcu umanjenja krivične odgovornosti.

Sud je na osnovu svih izvedenih dokaza utvrdio da je kritičnom prilikom okrivljeni grubo vrijeđao pokojnog oštećenog, te da su zbog ugrožavanja spokojstva građana intervenisali radnici Policijske stanice Stari grad, nakon čijeg odlaska je okrivljeni nastavio da vrijeđa i napada oštećenog, zadavši mu više ubodnih rana nožem po tijelu u predjelu gdje se nalaze vitalni organi.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, sud je od olakšavajućih okolnosti cijenio životnu dob okrivljenog, njegove lične i porodične prilike, kao i raniju neosuđivanost.

S druge strane, od otežavajućih okolnosti, sud je u obzir uzeo stepen upornosti okrivljenog da oštećenog povrijedi, imajući u vidu težinu, broj i lokalizaciju nanesenih povreda. Takođe, cijenio je ravnodušnost okrivljenog i nedostatak empatije prema oštećenom i prema osnovnoj vrijednosti – ljudskom životu, imajući u vidu da je okrivljeni nastavio sa navedenim radnjama, iako ga je oštećeni molio da prestane i zvao u pomoć.

Sud smatra da je okrivljeni, iako je bio pod dejstvom alkohola, postupao sa umišljajem i svjestan činjenice da navedenim radnjama može prouzrokovati smrt drugog lica.

Imajući navedeno u vidu, sud je okrivljenom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, a koji pritvor je prema okrivljenom produžen do upućivanja u zatvor.

Sud je obavezao okrivljenog da dvoma zakonskim nasljednicima iza pokojnog oštećenog isplati naknadu nematerijalne štete za duševne bolove u iznosu od po 400.000 dinara (6692.47 KM).

Protiv navedene presude stranke i branilac mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Tužilac je rekao da je zadovoljan što je sud prihvatio pravnu kvalifikaciju, ali je najavio i žalbu na visinu izrečene kazne.

Izvor: Avaz

Get it on Google Play

Leave a Reply