Isključenja struje u petak

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 22. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma i Spasoja Raspopovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Stare Zlatice, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, naselje oko Kolektora, dio Bera, Ljevorečke Tuzi

Zeta      

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Beglaka i Šušunja

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad      

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, dio Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, Fabrika sira, Stologlav,  Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica, dio Stanjevića Rupe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački, dio Komunice, dio Novog Sela

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Istražni Zatvor

Bar        

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: potrošači u ulici Crnogorskih Serdara 1 i ulica Medovskih Rodoljuba, nova stambena zgrada kod kružnog toka Castello

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

Ulcinj   

-u terminu od 12:00 do 12:30 sati: potrošači na području Ostrosa, Vladimir, Krute. Šas, Brajše, Klezna, Zenelovići, Rastiš, Međureč, Pumpe Bojana, Dabezići, Mrkovsko polje, Kaliman, Kamenički most, Kosići, Bojke, Fraskanjel, Ambula, Štodra, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pinješ, trafo reon Subašić, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Draginje, zgrade Solidarnosti, zgrada Opštine, zgrade Solidarnosti, naselje iza zgrade Opštine

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Morinj-Kobila

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Kovači- Višnjeva

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Škaljari- potrošači u blizini tunela “Vrmac”

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zbljevo

Plužine 

-u terminu od 8:30 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,  Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bukovik, Višnjića Do, Kuside

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Crvena lokva – Stup

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Krstac-Šundek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Bare Kraljske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drndari, Durutovac-Lokve

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lozna, Godijevo – škola

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje, Kruševo, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Čokrlije, Rasovo – Rastoka

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Radmanci

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Goražde

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići, dio sela Seoce, dio sela Tršnjevo

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, Đurička Rijeka i Bogaića

Izvor: CEDIS

Get it on Google Play
TELEGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *